Over kwaliteit

Hoe weet u dat het verantwoord is?

 • Gastouderopvang Moesje is een geregistreerd gastouder (registratienummer: 289827152) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56737483
 • Ik werk uitsluitend via gastouderbureaus; gastouderbureaus organiseren jaarlijks een evaluatiegesprek met u en voeren daarnaast jaarlijks een risico-inventarisatie uit in Gastouderopvang Moesje.
 • De GGD van Capelle aan den IJssel voert regelmatig onaangekondigd inspecties uit.
 • Gastouderopvang Moesje werkt met het Vroeg-Voorschoolse Educatieprogramma Kiki (VVE Kiki). Gastouderopvang Moeske heeft de training Kiki – Kansen in Kinderen gevolgd en is Kiki-gecertificeerd.
 • Ik ben in het bezit van het Oranje Kruis diploma Kinder-EHBO en re-animatie en volg dus de jaarlijkse herhalingslessen.
 • Ik ben in het bezit van de volgende certificaten van e-learningmodules van De Gastouderacademie: “Risico-inventarisatie“, “Kijken naar kinderen“, “EHBO voor kinderen” en “Omgaan met ouders“.
 • Ik ben in het bezit van het certificaat “Voorlezen voor professionals” van Gastouderbureau “De Mellebie”.
 • Ik ben in het bezit van het certificaat “Respectvol opvoeden” (gegeven door J. Geenevasen, Certified Positive Discipline Educator).
 • Gastouderopvang Moesje heeft twee slaapkamers beschikbaar voor de kinderen.
 • Zowel ikzelf als de andere volwassenen in mijn gezin zijn in het bezit van een Verklaring omtrent Gedrag.
 • Ik werk volgens het Pedagogisch Beleidsplan van de gastouderbureaus. De Pedagogische basisregels daarvan zijn:
  1. Een kind moet zich veilig voelen.
  2. Waardering en respect voor de individualiteit van het kind.
  3. Stimulering van ontwikkeling van de persoonlijke en sociale competenties van het kind.
  4. Aandacht voor normen en waarden
  5. Een hygiënische omgeving.

Maar gastouderopvang moet niet alleen verantwoord zijn, maar ook leuk. Over hoe Gastouderopvang Moesje het plezierig maakt voor de kinderen leest u op de pagina ‘Over plezier’.